Årets första kurs den 5 februari blev tenntrådsbroderi under ledning av Laila Wiik