Kurs i våttovning 22 oktober

Sex deltagare fick lära sig att karda och tova under Britt-Marie Hederéns ledning.

Kommentar