Får på Westerqwarn 6/11

Slöjdarföreningen deltog i ett för året nytt arrangemang i samarbete med fåravelsföreningen i Västmanland, Får på Westerqwarn. Medlemmar, som jobbar med får- och ullprodukter, var välkomna att sälja och ställa ut sina alster. Evenemanget var väldigt välbesökt och lyckat!

/

 

Gun, Ingrid och Britt-Marie sitter och jobbar