Nålbindningskurs i mars 

Medlemmar, som ville lära sig hur man gör nålbindning, fick vid tre kurstillfällen lära sig tekniken av Sonja Nasenius, som själv också är medlem i slöjdarföreningen.

 

/

 

Sju flitiga deltagare är fullt upptagna med att förstå sig på nålbindningen i föreningslokalen Hjärtpunkten.Ledare är Sonja Nasenius från Köping.

Vantar i nålbindningsteknik blir varma och stadiga.

Alla är fullt koncentrerade...

...och även på andra sidan bordet.

Sonja är med och instruerar.

Birgitta började på sina vantar för många år sedan - men nu blev de färdiga och fina! Uddkanten och blommorna på vantarna är virkade.