Krokning 17/2

Temat på trivselträffen denna gång var rundkrokning, och Birgitta Wolter var kvällens instruktör.

/

 

Birgitta kan det här med krokning, och hon visar och berättar.

Ragnhild är glad att hon tror hon förstått!

Nu har alla kommit igång,

Hela 17 medlemmar var intresserade av att lära sig krokningstekniken.

Ann-Sofie, Gunnel och Anita koncentrerar sig, så att det ska bli rätt

Och så här ser en krokad vante ut, när den är färdig!