Tenntrådsbroderi 19/3

Seija Airaksinen demonstrerade och berättade om tenntrådsbroderier.

/

 

Bok att använda om man vill prova på själv.

Seia Airaksinen i full färd med berättandet.

Lite av det material man kan använda.

Knapparna av renhorn gör Seija själv.

Lite produkter med dekor av tenntråd.

Berit Wallin, Agneta Lennqvist och Ingrid Johansson tittar på fina armband.

Seia Airaksinen och Marita Welin i samspråk.

Marianne Avelin beundrar Seias armband.