Tenntrådsbroderi

Några medlemmar träffades en lördagsförmiddag för att under Seija Airaksinens ledning göra armband med tenntråd och renskinn.

/

 

Seija Airaksinen introducerar dages arbete.

Tinna Gybrant, Gunilla Andersson, Erika Johansson och Berit Wallin Håkansson arbeter under överinseende av Seija Airaksinen.

Prov på armband och material som behövs.

Arbete på gång och förlagan bredvid.

Dags att sätta på tennarbetet på renskinnet.

Erika Johansson i färd med att få armbandet på skinnet.

Mängder av knappar i renhorn.

Här var det färdiga armband.

Hundhalsband i tenntrådsbroderi.

Ännu fler armband.