Som medlem kan du:

  • Deltaga i demonstrationer och försäljning på mässor och marknader

  • Förkovra dig i ditt hantverk eller lära dig ett nytt på våra kurser

  • Träffa och inspireras av kunniga hantverkare på våra trivselträffar

  • Deltaga i trevliga och lärorika utflykter och studiebesök

 

Vill du bli medlem kontakta:

Karin Rickheden  tel: 0220-201 19

karin.rickheden@telia.com

Sonia Fredriksson   tel: 0220-405 12

sonia.hantverk@gmail.com

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

Ytterligare familjemedlem betalar 50 kronor/år.

Vårt postgirokonto är 897188-9

 

 

Så här kan det se ut på en trivselträff