Styrelsen och arbetsgrupper 2023

Ordförande: Sonia Fredriksson

Kassör: Karin Rickheden

Sekreterare: Gunilla Andersson

Vice ordförande: Ann-Sofie Lundin

Vice sekreterare: Marita Welin

Suppleant: Ingrid Johansson

Suppleant: Anita Odenberg-Andersson

 

Trivselträff dag: Gunnel Eriksson, Marianne Strandlund och Ingrid Johansson

Trivselträff kväll: Ulla Halén, Marita Welin och Anita Lövstrand

Kursverksamhet: Sonia Fredriksson 

Lotterier: Agneta Lennqvist, Ingrid Johansson och Ann-Sofie Lundin

Festkommitté: Karin Rickheden, Christina Gybrant och Gunilla Andersson

Trångfors: Sonia Fredriksson

Utställningsansvariga: Sonia Fredriksson och övriga i styrelse och grupper.

Dokumentationsansvariga: Bodil Johansson och Yvonne Hermansson

/