Styrelsen och arbetsgrupper 2022

Ordförande: Sonia Fredriksson

Kassör: Karin Rickheden

Sekreterare: Gunilla Andersson

Vice ordförande: Ann-Sofie Lundin

Vice sekreterare: Marita Welin

Suppleant: Ingrid Johansson

Suppleant: Åsa Norén

 

 

Trivselträff dag: Gunnel Eriksson och Ingrid Johansson

Trivselträff kväll: Ulla Halén, Eva Kalnins och Anita Lövstrand

Kursverksamhet: Sonia Fredriksson 

Lotterier: Agneta Lennqvist, Ingrid Johansson och Ann-Sofie Lundin

Festkommitté: Eva Kalnins, Christina Gybrant och Gunilla Andersson

Trångfors: Sonia Fredriksson

Utställningsansvariga: Sonia Fredriksson och Inger Källstig

Dokumentationsansvariga: Bodil Johansson, Gun Strandberg och Yvonne Hermansson

/