Styrelsen och arbetsgrupper 2024

Ordförande: Sonia Fredriksson

Kassör: Karin Rickheden

Sekreterare: Gunilla Andersson

Vice ordförande: Ann-Sofie Lundin

Vice sekreterare: Marita Welin

Suppleant: Ingrid Johansson

Suppleant: Anita Odenberg-Andersson

 

Trivselträff dag: Gunnel Eriksson och Marianne Strandlund 

Trivselträff kväll: Ulla Halén och Marita Welin

Kursverksamhet: Sonia Fredriksson 

Lotterier: Agneta Lennqvist, Ingrid Johansson och Ann-Sofie Lundin

Festkommitté: Karin Rickheden, Christina Gybrant, Gunilla Andersson och                             Birgitta Wolter

Trångfors: Sonia Fredriksson

Utställningsansvariga: Sonia Fredriksson och övriga i styrelse och grupper.

Dokumentationsansvariga: Bodil Johansson och Yvonne Hermansson

/