Styrelsen och arbetsgrupper 2019

Ordförande: Sonia Fredriksson

Kassör: Karin Rickheden

Sekreterare: Marianne Strandlund

Vice ordförande: Ann-Sofie Lundin

Vice sekreterare: Gunnel Eriksson

Suppleant: Ingrid Johansson

Suppleant: Anita Odenberg-Andersson

 

 

Trivselträff dag: Gunnel Eriksson och Ingrid Johansson

Trivselträff kväll: Ulla Halén och Eva Kalnins

Kursverksamhet: Sonia Fredriksson 

Lotterier: Agneta Lennqvist, Ingrid Johansson och Ann-Sofie Lundin

Festkommitté: Ulla Halén, Eva Kalnins och Ann-Sofie Lundin

Trångfors: Sonia Fredriksson

Utställningsansvariga: Sonia Fredriksson och Inger Källstig

Dokumentationsansvariga: Bodil Johansson, Gun Strandberg och Yvonne Hermansson

/