Årsmöte 4/3

Kolbäcksdalens slöjdarförening har haft årsmöte. Sonia Fredriksson omvaldes till ordförande.
Övriga ordinarie styrelseledamöter är Ann-Sofie Lundin, Karin Rickheden, Marianne Strandlund och Gunilla Andersson. Ersättare i styrelsen är Ingrid Johansson och Marita Welin. Efter årsmötet så bjöds det på kaffe och semla.

/

 

Inger Källstig, Marianne Avelin, Yvonne Hermansson, Laila Wiik, Anita Johansson och Agneta Lennqvist.

Ingrid Johansson, Tinna Gybrant, Ann-Sofie Lundin, Ulla Halén, Marie Westling, Svea Gustafsson, Gunilla Andersson (skymd) Karin Rickheden och Per Rickheden.

Anita Johansson, Agneta Lennqvist, Per Rickheden och Inger Källstig.

Marie Westling, Svea Gustavsson och Ragnhild Kristiansson.